Overzicht

Apeldoorn, 32 uur per week

Wil jij als ervaren Omgevingsmanager op strategisch-tactisch niveau werken aan projecten die bijdragen aan (hoog) waterveiligheid en goed waterbeheer? Wil jij werken in de waterketen binnen een prachtig gebied van Nederland waar duurzaamheid en klimaatneutraliteit belangrijke thema’s zijn? Duik in de wereld van Waterschap Vallei en Veluwe. Met ruim 550 medewerkers werken wij iedere dag aan veilige dijken, gezuiverd afvalwater en voldoende schoon water in sloten, beken en kanalen. Onze projecten spelen daarbij een belangrijke rol.

Afdeling en team
Jouw “thuisteam” wordt het team Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid). Binnen dit team vind je projectleiders, projectmedewerkers, projectopzichters en projectondersteuners. Vanuit dit team wordt een bijdrage geleverd aan projecten ten behoeve van onze Programma’s Landelijk Gebied, Waterveiligheid en Wonen en Zuiveren. Van initiatiefase en programmering tot realisatie. Er wordt in het waterschap aandacht besteed aan de flexibiliteit, synergie/samenwerking en wendbaarheid daar waar het de inzet van medewerkers betreft.

Het team is onderdeel van de afdeling Plannen en Projecten waar zo’n 150 vaste medewerkers en circa 30 inhuurkrachten werken, ingedeeld in vier teams: Advies en beleid, Leefomgeving, Projecten Waterketen, contracten en beheersing en Projecten Watersysteem (inclusief veiligheid). Je werkt in een matrixorganisatie. Om het projectmanagement te structureren wordt gewerkt in projectteamverband met IPM-rollen (Integraal Projectmanagement).

Water verandert je wereld
Als Omgevingsmanager ben je, in de aan jouw toegewezen projecten, eindverantwoordelijk voor het omgevingsmanagement. Het ontwerpen van het omgevingsplan, de aansturing van het omgevingsteam, maar ook het in kaart brengen en doorlopen van wettelijke procedures vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Verder behoort het uitvoeren van conditioneringsonderzoeken, het in kaart brengen, laten uitvoeren en vastleggen van het verleggen van kabels en leidingen ook tot de werkzaamheden. Vanuit jouw rol ben je, in afstemming met het projectteam, tevens eindverantwoordelijk voor vastgoedzaken en schadeafhandelingen.

Je voert stakeholderanalyses uit en bepaalt de stakeholderstrategie. Je bent hierbij op strategisch niveau de verbinding tussen de (project)organisatie en haar omgeving. Geregeld zit je op bestuurlijk niveau met deze omgevingspartijen om tafel. Ook de interne omgeving behoeft aandacht. Vanuit jouw sturende rol creëer je begrip en vertrouwen en streef je effectieve samenwerking na.
Op het gebied van communicatie, grondbeleid en juridische zaken ben je eindverantwoordelijk voor een goede maatschappelijke inbedding van het project. Je zorgt ervoor dat jouw omgevingsteam projectinformatie omtrent wettelijke procedures, verleggen van kabels & leidingen vertaalt naar omgevingspartijen. Met aandacht voor verwachtingsmanagement, zorg je er tevens voor dat het team wensen en voorwaarden ophaalt bij de omgevingspartijen en resultaten terugkoppelt naar de betrokkenen.

Het zijn langlopende projecten en draagvlak en vertrouwen opbouwen zijn sleutelwoorden. Je zorgt samen met jouw omgevingsteam ervoor dat jullie in nauw contact staan met het gebied en open, transparant werken. Een neutrale positie naar de uiteenlopende belangen is daarbij cruciaal, zonder hierbij het projectdoel uit het oog te verliezen.
Projecten kennen zowel een hoge detail- als een hoge dynamische complexiteit. Dit vraagt om een balans tussen beheersing (ter beperking van de detailcomplexiteit) en flexibiliteit om rekening te kunnen houden met de veranderende omgeving (dynamische complexiteit).

Functie-eisen

Wat breng jij mee?
Je hebt een afgeronde hbo-/wo-opleiding en minimaal 4 jaar werkervaring als omgevingsmanager binnen ruimtelijke en/of infrastructurele projecten.

Je hebt ruime ervaring in het op strategisch-tactisch niveau aansturen van activiteiten gericht op omgevingsmanagement en tevens ervaring in het aansturen van projectteams. Ook heb je kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement, vergunningen- en bestemmingsplanprocedures en het verleggen van kabels en leidingen. Het spreekt voor zich dat je dit kunt vertalen naar een goede interactie met de omgeving.

Eisen en wensen vanuit de omgeving weet je helder en eenduidig te vertalen naar projecten. Daarbij verlies je het verwachtingsmanagement en het sturen op wat binnen de kaders wél en niet kan, niet uit het oog. Je bent in staat dit op verbindende wijze uit te dragen naar de omgeving.
Je ben goed in staat bestuurlijke en politieke krachtenvelden in te schatten en weet hier tijdig op in te spelen. Tevens heb je kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Communicatief ben je sterk en je weet je goed staande te houden in conflicten en belangentegenstellingen. Je staat stevig in schoenen, zowel richting de omgeving als het projectteam.

Ook wanneer je je niet volledig herkent in het gevraagde profiel nodigen wij je uit om te solliciteren.

Informatie

Dit bieden wij jou
Bij Waterschap Vallei en Veluwe stellen wij daar graag een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden tegenover. Zo mag je rekenen op een bruto maandsalaris van maximaal € 6.461,- bij een 36-urige werkweek. Dit salaris is opgebouwd uit een bruto basissalaris van maximaal € 5.340,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% (inclusief 8% vakantiegeld) wat neerkomt op maximaal € 1.121,- bruto. Je kunt zelf bepalen hoe je jouw IKB-budget inzet. Je kunt het een jaar sparen en aan het einde van het jaar uit laten betalen, je kunt er extra vakantiedagen van opnemen of maandelijks laten uitbetalen.
Voor de uitoefening van je functie krijg je een laptop en een smartphone. Omdat we jouw groei en ontwikkeling belangrijk vinden krijg je ook nog een budget om te besteden aan opleidingen, cursussen en trainingen. Verder tref je bij ons een leuk en gezellig team en veel flexibiliteit in werktijden. Je krijgt in principe een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de intentie om deze om te zetten naar een vast contract.

Solliciteren

Kies voor verandering
Gaat jouw energie inmiddels stromen en word je enthousiast van het waterschap en de uitdaging die we jou bieden? Bel of Whatsapp dan naar Özdem Molina-Eser via 06 50 74 85 81 of mail naar omolina@vallei-veluwe.nl en verander je wereld. Solliciteren via de website kan ook. Solliciteer via het sollicitatieformulier en stuur je cv (curriculum vitae) vóór 10 augustus a.s. naar ons op! Je hoort op korte termijn of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op 16 augustus.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.